Programy Korekcji Metodą Davisa®

Dysleksja
Dysortografia
Dyskalkulia
Dysgrafia
Deficyt Uwagi ADD/ADHD