Davis Dyslexia Association International (DDAI) zrzesza licencjonowanych specjalistów metody Davisa: dzisiaj jest ich ponad 450 na całym świecie, pracują w 30 językach w 40 państwach.