Za zgodą Davis Dyslexia Association International® – © Wszystkie prawa zastrzeżone 2003

OGÓLNE CECHY ZACHOWANIA:
 • przez otoczenie często uważany za leniwego, mało zdolnego, nieuważnego lub sprawiającego problemy wychowawcze,
  błyskotliwy, bardzo inteligentny, elokwentny, ale nie potrafi czytać, pisać oraz literować,
 • jego problemy z nauką nie są tak poważne, by otrzymać dodatkową pomoc ze szkoły,
 • wykazuje się wysoką inteligencją emocjonalną, nie będącą przedmiotem egzaminów,
 • zwykle zdaje świetnie egzaminy ustne, ale nie pisemne,
 • czuje się mniej inteligentny niż inni, ma kiepską samoocenę,
 • ukrywa słabość poprzez bardzo pomysłowe strategie,
 • łatwo wpada we frustrację i gniew w czasie czytania podręczników lub w sytuacjach, gdy bywa odpytywany z przeczytanego tekstu,
 • jest utalentowany w dziedzinach: aktorstwo, muzyka, sport, mechanika, sprzedaż, biznes, projektowanie, budownictwo i inżynieria,
 • wydaje się być zamyślony, może być typem marzyciela, łatwo traci poczucie czasu, ma trudności z koncentracją uwagi,
 • uczy się najlepiej poprzez działania manualne, demonstracje, eksperymenty, obserwacje oraz pomoce wizualne,
WIDZENIE, CZYTANIE, LITEROWANIE:
 • narzeka na zawroty głowy, bóle głowy lub bóle brzucha podczas czytania,
 • czuje się niepewnie w kontakcie z literami, cyframi, słowami, kolejnością lub podczas wypowiedzi ustnych,
 • w czasie czytania lub pisania stosuje powtórzenia, dodaje nieistniejące litery lub słowa, przestawia, omija, zamienia oraz przekręca litery, cyfry, słowa,
 • skarży się na uczucie lub widzenie nie istniejącego ruchu podczas czytania,
 • może mieć świetny wzrok i spostrzegawczość lub odwrotnie – brak głębszej percepcji wzrokowej,
 • czyta kilkakrotnie ten sam tekst ze słabym rozumieniem,
 • literuje fonetycznie i niekonsekwentnie
PISANIE I ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE:
 • miewa problemy z pisaniem i odwzorowywaniem tekstu, może trzymać długopis w niewłaściwy sposób, pismo może być nieczytelne, a te same litery różnią się od siebie,
 • może przejawiać pewną niezdarność, mieć nieskoordynowane ruchy (np. być słaby w grze w piłkę oraz innych grach grupowych),
 • może miewać skłonności do choroby lokomocyjnej,
 • może być leworęczny, oburęczny oraz często mylić lewą i prawą stronę oraz „pod” i „nad”.
Matematyka i zarządzanie czasem:
 • może mieć trudności z określeniem czasu i zarządzaniem nim, mieć trudności z punktualnością,
 • może mieć trudności z przyswajaniem informacji oraz z wykonywaniem zadań wymagających określonej kolejności,
 • pomaga sobie liczeniem na palcach lub innymi sposobami, często zna prawidłową odpowiedź, lecz nie potrafi rozpisać jej w postaci równania,
 • może mieć trudności w liczeniu przedmiotów lub posługiwaniu się pieniędzmi,
  potrafi rozwiązywać proste równania, ale nie udaje mu się rozwiązywać zadań z treścią; nie daje sobie rady z wyższą matematyką,
PAMIĘĆ I PROCESY POZNAWCZE:
 • świetna i długotrwała pamięć do zdarzeń, miejsc i twarzy,
 • kiepska pamięć do kolejności faktów i informacji, których sam nie doświadczył,
 • w przetwarzaniu informacji posługuje się przede wszystkim obrazami i uczuciami, a nie dźwiękami i słowami (nie „słyszy” własnych myśli).