– przejęcie kontroli nad dezorientacją ,

– poprawa koncentracji i uwagi,

– zdecydowana poprawa zdolności uczenia się, umiejętności czytania i / lub liczenia,

– lepsza samoocena i wyraźne postrzeganie umiejętności osobistych,

– zwiększenie motywacji do nauki i działania,

– skuteczniejsze radzenie sobie z emocjami i stresem,

– lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału,