Ponieważ przyczyny wymienionych w tytule trudności i ich mechanizm jest taki sam jak w przypadku dysleksji możesz przeczytać powyższy tekst zastępując tylko słowo dysleksja tym, które cię interesuje. 20 lat prowadzonych przez Davis Dyslexia Association International (DDAI) badań empirycznych pozwoliło na stwierdzenie, że nie tylko trudności te są ze sobą powiązane, ale też, że są rożnymi przejawami tego samego problemu : dysleksji. Oczywiście, DDAI opracowało 5-dniowe programy dostosowane do poszczególnych trudności i potrzeb.

PROGRAMY KOREKCJI METODĄ DAVISA ®
  • Program Korekty Dysleksji
  • Program Korekty Dysortografii
  • Program Korekty Dyskalkulii
  • Program Korekcji Dysgrafii
  • Program Korekty Deficytu Uwagi ADD/ADHD

Tak więc twoje dziecko będzie miało indywidualny program, a ty będziesz miał czas na to, żeby zobaczyć jak z nim pracować i poćwiczyć w czasie programu, by przygotować się do pracy w domu.