Wszystkie objawy dezorientacji są symptomami dysleksji. To dezorientacja sprawia, że trudności w uczeniu się mają tysiące różnych odmian, różnią się siłą i głębokością, mogą tez zmieniać się indywidualnie, np. w zależności od stopnia zmęczenia, humoru, stresu…

Najczęściej spotykane objawy dezorientacji:

WZROK

– Pojedyncze litery lub cyfry mają zmieniony kształt albo są odwrócone;
– Błędy ortograficzne, brak konsekwencji w stosowaniu zasad ortografii;
– Słowa i cale linijki tekstu podskakują przy czytaniu i pisaniu;
– Wrażenie, jakby litery i cyfry się poruszały, znikały, rosły i kurczyły się;
– Znaki przestankowe są opuszczane, pomijane lub w ogóle niedostrzegane;
– Zdarza się, że podczas czytania i pisania zarówno słowa jak i pojedyncze litery zostaną opuszczone, zamienione lub zastąpione innymi;

SŁUCH

– Pewne dźwięki mowy są trudne do powtórzenia;
– Dwuznaki takie jak cz, sz, dż są wymawiane niepoprawnie;
– Słyszane są fałszywe dźwięki;
– Osoba sprawia wrażenie, jakby nie słuchała tego, co się do niej mówi;
– Słyszane dźwięki cichną, stają się głośniejsze, wydają się dobiegać z odległości bliższej lub dalszej niż ta rzeczywista;

POCZUCIE RÓWNOWAGI/RUCH

– Przy czytaniu występuje uczucie mdłości i zawroty głowy;
– Słaba orientacja w otoczeniu;
– Niezdolność do siedzenia bez ruchu;
– Trudności z odręcznym pisaniem;
– Problemy z równowagą i koordynacją ruchów;

CZAS

– Obniżona lub nadmierna aktywność;
– Trudności w zrozumieniu pojęć matematycznych;
– Kłopoty z punktualnością i brak poczucia czasu;
– Nadmierne oddawanie się marzeniom,
– Gubienie toku myślenia;
– Trudności w ustaleniu właściwej kolejności rzeczy;