Ewa Mathieu

Jedna z mam powiedziała mi kiedyś:

„Nie obchodzi mnie diagnoza. To, co chcę wiedzieć to to, jak sobie poradzić z problemem”.

Pomoc w znalezieniu rozwiązania problemu to motto mojej pracy.

Psycholog-Terapeuta  

Psychologia kliniczna, dyplom magisterski : KUL

Psychologia pracy i Human Resources, Master 2 : Paris 8, CNAM

Terapia systemiczna Palo Alto, Institytut Gregory Bateson, Paris

Terapia Gestalt, Polskie Towarzystwo Psychologów Praktyków, Kraków

Pomagam osobom „dys” = „za dużo myślącym” = nadwydajnym intelektualnie w rozwiązaniu problemów relacyjnych osobistych i/lub zawodowych.

www.psychosolution.com

Licencjonowany praktyk metody Davisa®

Dysleksja, Dysortografia, Dyskalkulia, Dysgrafia,TDA/H

certyfikat Davis

członek Davis Dyslexia Association International USA  www.dyslexia.com

członek DDAI Europa, Hamburg, Niemcy
www.dyslexie-tda-dyscalculie.eu

Mieszkam i pracuję w Paryżu, ale regularnie bywam i pracuję również w Polsce (Poznań).

Pracuję po polsku i francusku.